Van motoren tot isolatoren en ook de oude bediening van de Reactor is hier tentoon gesteld.