studlogoDe Studieverzameling, die al sinds de opening van ons gebouw in november 1969 te vinden is in de laagbouwkelder, herbergt een uitgebreide collectie nostalgische, meest elektrotechnische apparatuur van de faculteit EWI.

Studieverzameling 50 jaar

De collectie omvat uiteenlopende objecten waarin de elektrotechniek in ons leven zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen. Ontwikkelingen in beeld en geluid, reken- en typemachines, telefonie, fotografie, hoogspanning, radertechnologie, navigatiesystemen, meet- en regelapparatuur, elektronenbuizen en computers om maar iets te noemen. Maar ook boeken, tijdschriften en documentatie.

 

 

Het behoud van cultureel erfgoed voor het nageslacht uit ons technisch-wetenschappelijk verleden is de hoofdtaak van de Studieverzameling. In de dagelijkse praktijk komt dit neer op het bijeenbrengen, ordenen, conserveren en beschrijven van representatief elektronische objecten. De Studieverzameling is een tastbare inspiratiebron voor de hedendaagse student en laat hen inzien dat het vakgebied, in een betrekkelijk korte tijd, grote veranderingen heeft ondergaan. Hoogleraren en docenten maken dankbaar gebruik van vakhistorische informatie en objecten die men tijdens colleges, of publicaties willen gebruiken.